Mlekovita

MLEKOVITA EKOinwestorem 2017

MLEKOVITA to zdecydowany lider branży w każdym aspekcie swojej działalności. Podczas kongresu Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym została wyróżniona za produkcję własnej energii z kogeneracji, opartej na gazie ziemnym i biogazie, potwierdzoną świadectwami pochodzenia. MLEKOVITA jest jedyną firmą uhonorowaną tytułem EKOinwestor w Przemyśle Spożywczym w obu dotychczasowych edycjach konkursu.

Konkursu EKOinwestor w Przemyśle Spożywczym to konkurs organizowany przez redakcję czasopisma Agroindustry pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji.

Wyniki tegorocznej II edycji zostały ogłoszone 22 lutego 2017 r. podczas kongresu Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym w Warszawie. Spośród 20 zgłoszonych projektów proekologicznych szczególną uwagę jurorów zwróciły inwestycje związane z oszczędnością energetyczną. MLEKOVITĘ uhonorowano tytułem EKOinwestor w Przemyśle Spożywczym 2017 za produkcję własnej energii z kogeneracji, opartej na gazie ziemnym i biogazie, potwierdzoną świadectwami pochodzenia. Kapituła konkursowa doceniła tę realizację jako bardzo dobrą inwestycję pod kątem ekologicznym, ponieważ kogeneracja oszczędza energię pierwotną. Wykorzystanie biogazu dodatkowo poprawia ten efekt, a ponadto jest to inwestycja niskoemisyjna.

Kategoria: Nagrody1 marca 2017