MLEKOVITA Firmą Dobrze Widzianą 2019

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

MLEKOVITA jest zdecydowanym liderem branży w każdym aspekcie swojej działalności. Podczas uroczystej gali w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odebrała kolejny tytuł Firmy Dobrze Widzianej.

Celem konkursu Firma Dobrze Widziana jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest organizowany przez Business Centre Club, a patronatem honorowym objęła go Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uroczysty finał jego X edycji odbył się 8 maja w Pałacu Lubomirskich, warszawskiej siedzibie BCC. MLEKOVITA została uhonorowana tytułem Firmy Dobrze Widzianej 2019, będącym wyrazem uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.