Mlekovita

Centrum Badań i Rozwoju

Centrum Badań i Rozwoju


 

Informacja o centrum badań i rozwoju MLEKOVITA

Obecnie nie wystarczy już być liderem rynku, by utrzymać się w branży, ale trzeba się wyróżniać i stale poszukiwać nowych rynków zbytu oraz zaskakiwać klientów ciekawymi produktami.

MLEKOVITA jako lider w produkcji mleczarstwa w Polsce stawia na badania i rozwój oraz tworzenie innowacji. Co roku przeznaczamy kilkadziesiąt milionów złotych na nowe inwestycje, głównie w zakresie produkcji, rozwiązań techniczno-technologicznych i działań proekologicznych.

Rosnące potrzeby klientów i nasilająca się konkurencja w branży mleczarskiej sprawiły, że MLEKOVITA utworzyła własne Centrum Badań i Rozwoju. Centrum zajmuje całe pierwsze piętro budynku - ponad 500 m2 i jest wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny o wartości ponad 2,8 mln zł, który w kwocie 999.500 zł jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt „Zakup infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych do Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 5.927.783,65 zł. Budowa budynku została finansowana ze środków własnych.

Powstanie Centrum Badań i Rozwoju jest dla MLEKOVITY bardzo ważne i potrzebne, przyczynia się bowiem do utrzymania pozycji lidera na rynku krajowym oraz rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych. Efekty prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum przyczyniają się nie tylko do wzrostu konkurencyjności Spółdzielni, ale też rozszerzenia asortymentu.

W ramach Centrum Badań i Rozwoju powstało najnowocześniejsze Laboratorium, Zakład Fizykochemii oraz Zakład Mikrobiologii i Bakteriologii, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt

Praca Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA pozwala na badania w zakresie lepszego wykorzystania cennych składników mleka oraz prowadzenie specjalistycznych badań w zakresie: gęstości, twardości i lepkości produktów, ich wartości odżywczej, identyfikacji grup drobnoustrojów, składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, min.: witamin, minerałów. Badania te przyczyniają się do rozszerzania oferty asortymentowej i powstawania produktów, które później trafiają na sklepowe półki.

W wyniku badań nad mlekiem i jego składnikami prowadzonymi w Centrum Badań i Rozwoju oraz po wnikliwej analizie trendów rynkowych MLEKOVITA wprowadza na rynek nowy produkt: Wydojone bez laktozy – pierwsze na rynku mleko bez laktozy o obniżonej zawartości węglowodanów.

W Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA pracuje 13 osób, które pracują na etatach badawczych, ale także w zakresie analiz i badań rynkowych oraz wdrażania innowacji.

MLEKOVITA już dawno dostrzegła korzyści płynące z prac badawczych, dzięki czemu wielokrotnie była wyróżniana jako lider innowacji w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. W 2013 roku firma otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku. Również Business Centre Club wyróżnił ją jako innowacyjnego lidera branży mleczarskiej.

W dniu 16 marca 2015 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w trakcie II Kongresu „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” MLEKOVITA otrzymała zaś godło Lidera Jakości Żywności. Liderzy Jakości Żywności to pozarządowy program funkcjonujący od 2002 r. i promujący przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kładą nacisk na markę i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Nagrodzenie MLEKOVITY jako Lidera Jakości Żywności stanowi uznanie dla starań firmy mających na celu dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym. To również potwierdzenie efektywności funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym Systemu Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 – gwaranta jakości wyrobów produkowanych przez Grupę MLEKOVITA.

MLEKOVITA jednak na tym nie poprzestaje i regularnie poszerza istniejący asortyment produktów, co roku wprowadzając na rynek kilkanaście nowych. MLEKOVITA jest jedynym w Polsce producentem masła klarowanego, czyli bezwodnego tłuszczu mlecznego oraz jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek m.in. sery mierzwione czy ser miękki solankowy. Wpływa to na wartość marki MLEKOVITA, a z nią – na zadowolenie konsumentów, którzy mają do dyspozycji nie tylko produkty najwyższej jakości, ale też coraz bogatszy asortyment.

Własne Centrum Badań i Rozwoju jest dla Grupy niezbędne do dalszego funkcjonowania, ponieważ firma o tak silnej pozycji potrzebuje ciągłego doskonalenia i rozwoju, aby utrzymać pozycję kluczowego gracza na rynku.

Zwłaszcza że branża mleczarska należy do jednej z najbardziej perspektywicznych z uwagi na istotne znaczenie zdrowotne produktów mlecznych w diecie człowieka oraz wzrost spożycia produktów mlecznych na świecie. Dane wyraźnie pokazują, że branża mleczarska w Polsce jest jedną z największych gałęzi przemysłu spożywczego, a udział tego sektora w sprzedaży przemysłu spożywczego sięga ok. 17 proc.

Zwiększanie sprzedaży produktów mleczarskich coraz wyraźniej uzależnione jest od umiejętności wyróżniania się i wprowadzania innowacji, ale przede wszystkim od stosunku konsumentów do nowości. Współcześni konsumenci mają dużą świadomość żywieniową, dlatego MLEKOVITA inwestuje w nowe technologie i wprowadza na rynek każdego roku kilkanaście nowych produktów, aby sprostać ich oczekiwaniom i jednocześnie uniknąć stagnacji. Taki proces wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim dokładnej analizy najnowszych trentów rynkowych. To również będzie jednym z zadań pracowników Centrum Badań i Rozwoju. Skupią się oni szczególnie na doborze rodzaju i jakości artykułów, które zachęcą klientów do zakupu produktów MLEKOVITY. Będą też pilnie obserwować rynek zagraniczny pod kątem przeniesienia nowości na grunt polski. – Dzięki badaniom rynkowym MLEKOVITA zamierza jeszcze szybciej i precyzyjniej nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców i proponować im ciekawsze produkty.

W przyszłości MLEKOVITA chce nadal koncentrować się na dalszej promocji marki, propagowaniu kwestii dobroczynnego wpływu produktów mlecznych na organizm człowieka oraz współpracy z producentami mleka.