Mlekovita

TROJACZKI W MLEKOVICIE

W lipcu br., w jednym z oddziałów Grupy MLEKOVITA, zapanowała nieopisana radość – po raz pierwszy w historii firmy, małżeństwu w niej pracującemu urodziły się trojaczki.
MLEKOVITĘ niezmiernie cieszy to niecodzienne wydarzenie, które potwierdza jednocześnie korzyści dla zdrowia, płynące z codziennego spożywania nabiału. Szczęśliwi rodzice trojaczków – Aneta i Michał – są bowiem nie tylko pracownikami, ale także konsumentami produktów Mlekovity. Małżeństwo ma już jedno dziecko – dwuletniego syna Mikołaja, a teraz rodzina powiększyła się za jednym razem o troje nowych członków: Zosię, Hanię i Filipa.
Prezes Zarządu Mlekovita – Dariusz Sapiński – gratuluje szczęśliwym rodzicom, a maluchom życzy, by rosły zdrowo i w przyszłości podążyły mleczną drogą, zasilając szeregi pracowników MLEKOVITY.

Kategoria: Wydarzenia14 września 2017