Mlekovita

MLEKOVITA Firmą Dobrze Widzianą 2017

MLEKOVITA to zdecydowany lider w każdym aspekcie swojej działalności. Podczas uroczystej gali w Pałacu Lubomirskich w Warszawie została uhonorowana tytułem Firmy Dobrze Widzianej 2017.

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest organizowany przez Business Centre Club. Tegoroczną VIII edycję konkursu patronatem honorowym objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Tytuł Firmy Dobrze Widzianej 2017 przyznany MLEKOVICIE jest wyrazem uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

Kategoria: Nagrody27 kwietnia 2017